Անկատար համակարգ թե կոռուպցիոն միջավայր

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համար ներկայացված 100 դատապարտյալներիցտարեկան մեկը կամ երկուսն է ազատվում

Անկախ հանձնաժողովը մերժում է առանց հիմնավորման

Դատապարտյալներիպատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտըՀայաստանում փոփոխությունների ենթարկվեց 2006 թվականինՀամակարգում առկակոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով ստեղծվեցին անկախ հանձնաժողովներսակայնեղած խնդիրները վերացնելու փոխարեն այն նոր խնդիրների առջև կանգնեցրեցդատապարտյալներին:

Այսօր դատապարտյալները և իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններըդժգոհում ենոր իրականում քրեակատարողական հիմնարկ-դատարան հարաբերություններումոչինչ չի փոխվելմիայն մեջտեղում ավելացել է մի մարմինԱնկախ հանձնաժողովըորն առանցորևէ պատճառաբանության և հիմնավորման մերժում է կամ հաստատում դատապարտյալինպայմանական վաղաժամկետ ազատման ներկայացնելու դիմումը:

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը նախկինում հետևյալ մեխանիզմով էրաշխատումԿար երկօղակ համակարգԴատապարտյալը վաղաժամկետ ազատման համարգրում էր քրեակատարողական հիմնարկի պետինՔԿՀ-ն տալիս էր բնութագիրայնուհետ դաներկայացնում էր դատարանԴատարանն էլ կա՛մ մերժում էրկա՛մ հաստատում պայմանականվաղաժամկետ ազատման դիմումըԱյս ընթացակարգի տակսակայնտարիներ շարունակթաքնված էին բավական մեծ կոռուպցիոն ռիսկերԻսկ ներկայում ստեղծված անկախհանձնաժողովը իր ենթահանձնաժողովներով պետք է քննի դատապարտյալիպատժիցպայմանական վաղաժամկետ ազատման ներկայացնելու նպատակահարմարության հարցըԵվդրանից հետո նոր միայն ներկայացնի դատարանԹե այս փոփոխությունները ինչ դրականհետևանքներ ունեցանդատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությամբ մտահոգվածկազմակերպությունները չեն կողմնորոշվումՄիայն որպես օրինակ բերում են հետևյալվիճակագրությունըԵթե նախկինում պայմանական վաղաժամկետ ազատման ներկայացված 40 դատապարտյալներից մոտ 38-ը ազատվում էինինչըթեևարդյունավետ համարել չէր կարելիբայցհամենայնդեպսհամակարգը գործում էրԻսկ այսօր 100-ից ընդամենը մեկն է ազատվումկամ երկուսըԸնդ որում սա արվում է փակ քվեարկությամբ:

«Սոցիալական արդարություն» ՀԿ նախագահհոգեբան Արշակ Գասպարյանի խոսքով պատժիցպայմանական վաղաժամկետ ազատման անկախ հանձնաժողովն այսօր իր նպատակին չիծառայումՍա ըստ փորձագետիպայմանավորված է հատկապես այն բանովոր Անկախհանձնաժողովի երեք ենթահանձնաժողովներն այսօր ղեկավարում են Քննչական գլխավորվարչության պետըԱզգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալը և Ոստիկանությանպետի տեղակալըԱյսինքնհանձնաժողովները գլխավորում են ուժային կառույցների ղեկավարպաշտոնյաներմարդիկորոնց գործնըստ էությանհասարակությանը հանցագործներիցմաքրելն էՀԿ նախագահի դիրքորոշմամբ սա հակասում է միջազգային պրակտիկայինըստ որիանձըով ի պաշտոնե պատասխանատու է հանցագործությունների բացահայտման ևհանցագործների պատժման համարչպետք է լինի նման հանձնաժողովումքանի որ շահերիբախում է լինում հանցագործության համար դատապարտված անձին հասարակությունվերադարձնելիսինչն էլ այսօր տեղի է ունենում: